Μεταπτυχιακά

*Τελευταία μέρα αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2024
ενώ προθεσμία για την  κατάθεση προκαταβολής είναι η Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2024.α

frederick
dgroup

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΓΛΩΣΣΑΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
1. Διοίκηση επιχειρήσεων1. Ειδική ΕκπαίδευσηΕΛΛΗΝΙΚΗ
2. Διοίκηση & Ηγεσία Σχολικών Μονάδων
3. Εκπαίδευση Ενηλίκων
4. Αναλυτικά Προγράμματα & Μέθοδοι Διδασκαλίας
5. Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA
6. Δημόσια Διοίκηση και Πολιτική - MBA
7. Διοίκηση Υπηρεσιών & Μονάδων Υγείας
8. Κοινοτική Φροντίδα Υγείας
9. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη & Κοινωνική Αλλαγή
 10. Διατμηματικό στις Διαπολιτισμικές Σπουδές & η Ελληνική ως 2η Ξένη Γλώσσα (ΝΕΟ)*
11. Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κατασκευών και Μνημείων
12. Ναυτικό Δίκαιο & Ναυτιλιακή ΔιοίκησηΑΓΓΛΙΚΗ
13. Διεθνές Εμπόριο & Ναυτιλιακή Διοίκηση
14. Έξυπνα Συστήματα & Συστήματα Διαδικτύου (ΝΕΟ)
15. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
16. Διασφάλιση Ποιότητας